"Pažinkime vieni kitus"
Vaikų ir jaunimo stovykla

Stovyklos pagrindinė idėja:

Stiprinti socialinius ryšius tarp skirtingų vaikų ir jaunimo socialinių grupių, siekiant prisidėti prie nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų mažinimo, patyčių, savižudybių prevencijos. Formuoti socialinius įgūdžius, padėsiančius atsispirti prieš įvairių svaigalų bei tabako vartojimą, mažinti žalingų įpročių paplitimo mastus.

Stovyklos tikslas - diegti bendruomeniškumo jausmą ir stiprinti socialinius ryšius tarp skirtingų socialinių grupių jaunimo. Stovyklos metu organizuojame bendras skirtingų vaikų ir jaunimo socialinių grupių veiklas ir užsiėmimus. Supažindiname su policijos, kitų karinių, aviacijos bei saugos struktūrų darbo specifika. Panaudojant edukacines programas skatiname jaunus žmones domėtis krašto istorija, ugdyti pilietiškumą ir toleranciją. 2018 metais stovykla apdovanota Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno padėka bei premija kuriant saugesnę visuomenę.

Stovyklų grafikai

 Vaikų ir jaunimo stovykla 2020 metai

Vaikų ir jaunimo stovykla "Pažinkime vieni kitus" - spalio 26 - 30 d. Raubonių sodyba "Tatulos vingiai", Raubonių k., Pasvalio r. 


Suaugusiųjų stovykla

2020 m. lapkričio 13 - 15 d. - fizinio aktyvumo ir pažintinių - edukacinių veiklų stovykla - seminaras "Pažinkime vieni kitus" suaugusiems Liepojoje.

Registracija el.paštu: pazinkimevienikitus@gmail.com,

 telefonu: +370 620 55459 arba užpildžius formą

Socialiniai fondai