Socialiniai projektai

Organizuojame vaikų ir jaunimo stovyklas „Pažinkime vieni kitus“.  Vaikų ir jaunimo įtraukimo į šį projektą tikslas - stiprinti ir saugoti sveikatą, nuo mažens ugdyti sveiką gyvenseną ir jos kultūros formavimą, pasitelkus švietimą, skatinant aktyvų gyvenimo būdą, informuojant visuomenę ir skatinant jos sąmoningumą. Taikant socialinės atskirties mažinimo priemones bei diegiant sveiką gyvenimo būdą, prisidėti prie patyčių, priklausomybių ir savižudybių prevencijos. 

Stovykloje vaikai ir jaunimas įsitraukia į įvairias pažintines - edukacines veiklas, dalyvauja fizinio aktyvumo veiklose.

Tikslas: skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą ir socialinius ryšius tarp skirtingų vaikų ir jaunimo socialinių grupių, siekiant prisidėti prie patyčių ir savižudybių prevencijos, mažinti žalingų įpročių paplitimo mastus.

Esame Eurochild narys.